Ki a férfi?

VITAINDÍTÓ GONDOLATOK
Férfivá akkor válunk, ha önös (= gyerekes) érdekeinket korlátok közé szorítjuk, és ott is tartjuk.
Férfinak lenni egy minőségi kérdés.
A férfivá válás feltétele a személyes érdekeket meghaladó, jövőbe mutató, értékteremtő életcél.
Férfi az, aki nemes életcéljának tudatosan és önszántából alárendeli életstatégiáját és életvitelét.
Azaz Férfivá akkor válunk, ha felvesszük „azt” a konkrét szolgálatot, „amit” felveszünk.
Férfiak akkor maradunk, ha életfeladatunkon folyamatosan dolgozunk, végigvisszük, nem adjuk fel.
A szolgálat nem egy meghatározott időszakra szól, hanem halálig tartó feladat.
Férficél lehet a család valódi (azaz nem látszat) szolgálatába állni.
Férfias cél olyan jövőépítő társadalmi, művészeti és más szolgálat is, amit alárendelődve vállalunk!
A Férfi a személyes önmegvalósítását az önmagán túlmutató célnak rendeli alá.
A férfi és a férfiasság a mi kultúrkörünkben minőségi kérdés!
A férfiasság nem a szexuális, hormonális, genetikai meghatározottságról szól. Az a hím!
A férfi és a hím közötti különbséget keressük.
A férfiúság a hímség legmagasabb minősége!
A férfi attól férfi, ahogy él, és olyan férfi, amilyen értékeket, ahogy képvisel!
A férfiminőség is lehet változatos.
A férfiasság eszméjének számtalan összetevőjéből csak néhányat tudunk képviselni!
Az erős tartással képviselhető értékek tesznek egy férfit erőssé.
A nagyszerű értékek szívós képviselete teszi a férfit  nagyszerűvé.
A könnyű ellenállás iránya, a nehezen képviselhető értékek kerülése nem szül férfit.
A férfivá válás rögös útja minden hím számára nyitva áll! Csak vállalni kell a feladatot!
Azok a hímek, akik nem vállalnak egész életen át tartó szolgálatot, nem igazi férfiak!
Küldés
Hozzászólások (2)
 • ...

  reka62

  2014. március 21 23:25
  fontos téma nekünk is ;)
 • ...

  IpyApa

  2015. december 31 11:44
  A TUDATOS FÉRFI Induljunk ki abból a népszerű, de téves elképzelésből, hogy a férfi a teremtés koronája. Én legalábbis, nem tudom ezt a kijelentést a magam számára értelmemet és szívemet megnyugtató módon értelmezni. Ha a férfi a teremtés koronája, akkor mi a nő? Akkor, hol van a nő, mert a korona ugyebár mindig legfelül van. Arról nem is beszélve, hogy a korona számomra mindig az uralkodást, a fensőbbséget is jelképezi. Márpedig, ahol fensőbbség van és uralkodó, ott alattvalónak is lennie kell. Ez lenne talán a nő hivatala, az alattvaló??? Nos, maradjunk annyiban, hogy szerintem a férfi nem a teremtés koronája. Bár a férfi nem a teremtés koronája, de feladata, hogy megkoronázza a teremtést. Pontosabban a teremtőt. Még pontosabban, a benne lévő Teremtő Erőt. Hogy ezt megértsük, még egy tévedést helyre kell tennünk. Ez a tévedés az, hogy a férfi, uralkodásra termett. Az ugye nyilvánvaló, hogy az uralkodás és a korona mennyire összetartozó fogalmak. Akkor kerül a korona a megfelelő helyére, a férfi fején, ha nem az uralkodásra, hanem az uralomra, mégpedig a saját maga feletti uralomra törekszik, és ezt valósítja meg életében. A férfi az erő. Hatalmas erő. Nagyon nem mindegy, hogy mire és hogyan használja erejét. Használhatja önkényesen, saját egójának céljai elérésére. Ez történt idáig és ez történik most is a világban. Az eredmény önmagáért beszél. Bár hatalmas tetteket hajtott végre, városokat emelt, gigászi gyárakat, erőműveket épített, utakat és repülőket, sőt űrhajókat alkotott, de ettől boldogabban élünk? Harmonikusabbak ma a kapcsolataink? Elégedettebbek, nyugodtabbak, békésebbek, örömtelibbek lettünk? Bizony nem! Tudom, mindezt nem csak a férfiak hozták össze és nem a nőktől függetlenül, de az író sarkít, túloz és élesen fogalmaz, azért, hogy mondanivalója lényege nyilvánvalóbb legyen. Nem kételkedem a férfiak jó szándékában, csupán látom a tudatosság hiányát. Úgy gondolom, egy több évezredes tanulási-, fejlődési folyamat végén tartunk. Bebizonyítottuk magunknak, hogy isteni mivoltunk tudatosságának hiányában képtelenek vagyunk boldogulni. A tudatos ember ott kezdődik, amikor ráeszmél, újra emlékszik isteni eredetére, a benne megnyilvánuló Isten minőségére, ennek csodájára, ám felelősségére is. Az „igazi” férfi, nem csak tudatos, isteni minőségére, hanem elkötelezett is ennek megismerésére, megélésére. Kialakítja magában az igaz alázat mintázatát, felvállalja felelősségét az isteni rend helyreállítása, megtartása iránt. Elsősorban önmagán belül. Megtanulja, uralni gondolatait, érzéseit, késztetéseit azért, hogy teremtő erejét csak nemes célokra használja. Olyan kapcsolatot alakít ki a benne lévő Legmagasztosabbal, ami alapján, ha válaszút elé kerül vagy nehéz döntés elé, meg tudja kérdezni Őt: Te melyiket választanád?; vagy: Te hogyan döntenél? Nem csak elfogadja, hanem meg is teszi, ami válaszként megérkezik hozzá, pedig az legtöbbször nem a könnyebbik út. Ebből a kapcsolatból olyan tettek születnek, amelyek méltóvá teszik a férfit a tiszteletre. Ezek a cselekedetei fogják feltenni a koronát a fejére. Nem alanyi jogon viseli a koronát, de képes rá, hogy méltóvá váljék hozzá. Tehát az „igazi” férfi méltóságának alapja és fenntartója a benne élő Legmagasztosabbal való, tudatos, élő kapcsolata. Férfi nem létezik nő nélkül, mint ahogy nőről sincs értelme beszélni férfi nélkül. Emberként, mindenképpen vagy nők, vagy férfiak vagyunk. A férfi lét minőségét, alapvetően meghatározza a nőkhöz való viszonyulása. Férfi és nő viszonyát alapvetően a Teremtő határozta meg. Ez a viszony nem a mi kényünkre van bízva, hanem az isteni rendbe van beágyazva. Ennek a rendnek az elfogadása, és e rend szerint való viszonyulása a nőiséghez, teszi a férfit, „IGAZ FÉRFIVÁ”! Nem véletlenül írtam pár sorral feljebb, hogy az „igazi” férfi rendelkezik az alázat minőségével. E nélkül ugyanis nem tudná magáévá tenni a női princípium elsőségének elvét. De mit is jelent az igaz alázat, ami nem keverendő össze a megalázkodással, meghunyászkodással. Alázatos ember az, aki minden külső és belső kényszer ellenére teszi a meglátott jót, de mindig nyitott marad a még jobb iránt. Az alázatos hozzáállás, ebben az értelemben azt jelenti, hogy tudatossá válunk isteni mivoltunkra és az isteni rendet és törvényt, mint saját benső törvényünket ismerjük fel és el. Ennek engedelmeskedni, már nem alávetettséget jelent, hanem önmagunk kiteljesedését. A tudatosságnak ez a foka szükséges ahhoz, hogy a férfi ki tudja kapcsolni egója ellenállását. Mert, hogy ellene fog állni ennek az elvnek, abban biztos vagyok. Az egó ugyanis retteg a változástól. Hogyan is akarná önként feladni, több évezredes, megszokott hatalmi pozícióját? Mik a jellemzői a tudatos férfinak? Talán, ezek a legfontosabbak:  Tudatos isteni mivoltára.  Tiszteletteljes önmagával szemben. • Tiszteli a benne lévő női minőséget, csakúgy, mint a férfi minőségét.  Tiszteletteljesen viszonyul minden emberhez.  Védelmezi, bátorítja a gyengébbeket és nem hódol be az erőszaknak.  Őszinte önmagához és mindenki máshoz, nyíltan kommunikál.  Képes elköteleződni.  Képes felelősséget vállalni.  Képes uralni érzéseit, ösztön késztetéseit. • Ezek közül talán legfontosabb, hogy képes felelősséggel irányítani szexuális viselkedését.  Birtokában van az igaz alázatnak, kedves és könyörületes szívű.  Képes elszántan, kitartóan küzdeni a kitűzött cél eléréséért. Ha mindezeket egyetlen jelzőben kívánnám összefoglalni, azt mondanám, hogy az igaz férfi nemes jellemű. Azért nem azt mondom, hogy nemes lelkű – bár ez a szokásos megnevezés –, mert mindenkiben nemes lélek lakozik. A tudatos férfi viszont hallgat is a lelkére, így annak minőségét jeleníti meg szavaival, cselekedeteivel, egész életével. Amit tehát hétköznapi értelemben nemes jellemnek ítélünk, az a fentiek tanulsága alapján, egy magas tudatosság megnyilvánulása. Férfias értékek:  Erő – fizikai  lelki – küzdeni tudás  bátorság  kockáztvállalás Tetterő  elszántság  kitartás Szolgálat  Dönteni tudás/merés  Bölcsesség – előrelátás  megfontoltság  bizakodás  higgadtság  mérlegelés Cselekedetek Méltóság Még néhány önkényesen kiválasztott pozitív attitüd:  önfegyelem/önkontrol  nagylelkűség/nagyvonalúság/bőkezűség  elismerő  bátorító/bíztató  támogató  lelkesedő – nem csügged el  másokba is lelket öntő – képessé tevő  megoldó – feladatot felismeri és meg is oldja  dinamikus  derűs  békülékeny  becsületes  őszinte  egyenes  tisztaszívű  együttműködő  együttérző  energikus  erényes  építő  gondos  humoros  hűséges  józan  kiegyensúlyozott  kedves  kérő  megbocsátó  képzelő erővel bíró  könyörületes  magabiztos  megengedő  nyilt  önzetlen  örömteli  rugalmas  segítőkész  szerény  szelíd  védelmező
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk