Kérdések és válaszok a Férfiak Klubjáról

EZ A FÉRFIAK KLUBJA

FÉRFIMOTIVÁCIÓS mozgalmunk a Férfiakat és a munkánkat támogató Nőket szólítja! 

KÜLDETÉSÜNK A VÁLTOZÁS!

 • Megerősítjük az erkölcsi alapokat.
 • Megingathatatlan, magabiztos pillérré válva ismét középpontba helyezzük a személyes felelősségvállalást, a tartást, a közös jövőt építő cselekvést.
 • Élhető közösséget, emberséges jövő társadalmat építünk gyermekeinknek.
 • Megszilárdítjuk Férfi és Nő szövetségét - a családot.
 • Megtartjuk és tovább adjuk az örök erényeket ma is!
 • Példát állítunk a gyermekeink és a következő generáció elé, mint férfi, mint férj, mint apa!

VÁLLALJUK, HOGY MI LESZÜNK AZ A VÁLTOZÁS, AMIT LÁTNI SZERETNÉNK A VILÁGBAN!

Férfiként állunk élre, önmagunkért, a Nőkért, a jövő generációkért!

FÉRFI. ÉRTÉK. MINTA. PÉLDA. 

Örülünk, hogy munkánkban mellettünk áll a Férfiak Klubja Női Támogatói Körét alkotó TOBB TÍZEZER HÖLGY!Valljuk, hogy a nőkért vagyunk férfiak, és csakis a nőkkel együtt, harmóniában teljesedhetnek ki teremtő erőink. Ha csak férfiak élnének, a férfiasság témája nem lenne téma!

Úgy érzékeljük, hogy van mit javítani a világon és ezt mi a Férfiak motiválásával, összefogásával és példamutatásával szeretnénk támogatni. Elkelne egy kicsivel több tartás, felelősségvállalás, tettrekészség. Közösségként összeverbuváljuk és egymás számára elérhetővé tesszük azokat a férfiakat és nőket, akik tudnak, mernek és akarnak is tenni a férfias erényekért! A közösség támogatásával motiváljuk magunkat és másokat olyan Férfi értékek feltárására és képviseletére amelyek a párkapcsolatok, a családok, a baráti körök, a munkahelyek és más közösségeink építését, boldogulását szolgálják!

A Férfiak Klubja az erős, tettrekész Férfiakat tömöríti. Médiajelenlétünkkel rendszeresen napirenden tartjuk a Férfi értékeket és a Férfiasság teremtő erejét. A való életben meg olyan közös cselekvést javaslunk, ami egyrészt "jó mulatság és férfimunka", másrészt a példája "ragadós".

Célunk a Férfi-értékeknek ismét presztízst teremteni annak érdekében, hogy e presztízs vonzásában egyre többen vállalják majd az építő, szolgálatba állított Férfi-erények képviseltét! Közösségi megnyilvánulásainkkal, értékes mintánk kisugárzásával így tehetünk hozzá a világhoz.

Férfiként a Nőkért és a jövő generációkért. És mindezt még élvezhetjük is!

Férfi. Érték. Minta. Példa.

MI HÍVTA ÉLETRE A FÉRFIAK KLUBJÁT?

Mára általánossá vált a kérdés, hogy „hol vannak a Férfiak?”. Ezt a kérdést olyan nők tömegei teszik fel nekünk, akik a férfi értékeket becsülik, keresik. Nem késlekedhetünk, kesereghetünk, választ kell adnunk. Férfias jelenléttel, cselekvéssel, teremtéssel! Férfiak példamutatása által kell azokat a tömegeket is jelenlétre, cselekvésre és teremtésre motiválni, akik miatt ez a kérdés ilyen erővel felmerült.

Generációs különbségek voltak és lesznek, de a Férfi értékek képviseletében, a Férfiasság megnyilvánulásában az utóbbi 1000 évben biztosan nem volt akkora törés, mint most. És ez már nem csak a párkapcsolatokból, a családokból, a baráti körökből, a társadalmi viszonyainkból hiányzik, hanem mára a munkahelyeinket is veszélyezteti... A felelősségvállalás, a tartás, a döntésképesség, a józan ítélőképesség, az önállóság, a racionális jövőtervezés, az emberséges irányítás és megannyi férfiérték hanyatlásban van. A cselekvést felváltotta a sehová nem vezető túlgondolkodás, filozofálás.

Régen az éhezés, a hideg, a szegénység, a háborúk, a járványok, a gyermekek elvesztése okozott nehézséget. Ma a jövőkép bizonytalansága, a gyökerek meggyengülése, a kapaszkodók hiánya, a meddő viták, a nemek versenyeztetése, az anyagi kiszolgáltatottság, a felgyorsult világ, az információdömping, az egoizmus, a felszínesség, a stressz, a depresszió kihívásaival kell megbirkóznunk. Ha ez van, akkor Férfiként ma éppen ezen kell úrrá lenni: asszonyainkkal karöltve ma is boldogságra képes jövő generációt kell felnevelnünk. Ma is dolgunk, hogy a jövő felelősségével, Férfi-példával járjunk elől szűkebb és tágabb környezetünkben. Siránkozni, Tv-t nézni, gumicsontot rágni lehet, de nem vezet sehova.

   

Az értékeiket fontosnak tartó Férfiak otthoni, önálló, elszigetelt igyekezete alap, de nem elég. Látnunk kell, hogy a család szerepe a gyermeknevelésben gyengül, egyre több felmérés is igazolja, hogy a baráti körökhöz való alkalmazkodási vágy erősebb a családi példamutatásnál. A valódi értékeket nem tisztelő negatív társadalmi környezet sokszor lerombolja azt, amit mi egyedül építünk, egyéni igyekezetünk, saját pozitív mintánk elvész. Tennünk kell azért, hogy tömegessé váljon pozitív mintánk, presztízst kell tudnunk építeni a mi értékrendünknek, és ezáltal sokak számára vonzóvá tenni ezt. Így biztosíthatjuk, hogy gyermekeink hasonló közegben találjanak barátokat és társakat.

Sok gyermek nő fel apa vagy férfi minta nélkül. Nagyon sok anya neveli egyedül gyermekét és a férfi pedagógusok száma is jelentősen lecsökkent. A családon kívüli nevelő hatást törvényekkel erősen korlátozták, mára inkább a száraz oktatás a cél. A férfi szerepek, a férfiasság és az értékeink veszendőbe mennek, az egyedülálló anyukák legnagyobb igyekezete mellett is eltorzulnak, és a további generációkra ezek öröklődnek át. A Férfiértékeket megjelenítő közösségként olyan szeleteket kell tudnunk megmutatni ezeknek a gyermekeknek, amelyekből összeáll a Férfi és az Apa képe... Nagy felelősség, nagy feladat.

Sok apa marad család nélkül, gyermekeik életüknek nem állandó résztvevői. Az okok változatosak, nem mindig a személyes erényeikkel van probléma! Nekik is terepet szeretnénk biztosítani férfi értékeik bizonyítására, közös példánk erősítésére, erényeik örökítésére. Sok gyermek és sok anya vár a Férfiakat támogató közös mintájára!

Sok Nő, sok okból sérül kapcsolatában és válik a Férfiak általános, könyörtelen és kíméletlen kritikusává. A megkövesedett keserűségek világra öntése nem tesz jót sem generálisan a férfi-nő viszonynak, sem a saját életüknek. Közös pozitív mintánk reményt adhat nekik is, könnyebben bíznak majd és találnak olyan új társat, akivel karöltve kiegyensúlyozott jövőt teremthetnek mindenki hasznára és örömére.

Túl nagy hangsúlyt kap a férfiak értéktelenségéről, semmirekellőségéről szóló propaganda. Túl hangos a férfiakat és a nőket egymásnak uszító ideológiai és elméletieskedő vita. Túl sokan élnek ebből. Mi nem harcolunk ellenük. Mi dolgozunk, hisz van nekünk dolgunk elég. Nem rágjuk azt a gittet, ami ennyire mély árkot ásott férfi és nő közé, ki a hibás, hány ezer éve, miért, stb. Mi a mában élünk és a holnapot építjük. Elfordulunk ezektől az értelmiségieskedő ideológiai vitáktól, magunk fele fordulunk, összefogunk a hozzánk legközelebb állókkal és végezzük a dolgunkat, ellátjuk a feladatinkat. És örülünk a sikereinknek, barátainknak.

A válság rengeteg embert sarkall értékkeresésre. Sokan tennének, csak nem találnak csatornát, ahová értelmesen belevezethetnék teremtő energiáikat. A Férfiak Klubja úgy a férfiak, mint a nők által is támogatott, általános motivációs misszió! Motivál a jobbá válásra, a cselekvésre, az építésre és a munka gyümölcseinek élvezetére! A Férfiak Klubja missziója, céljai által szeretnénk lehetőséget biztosítani azok számára, akik szívesen tennének valami jó érdekében.

CÉLJAINK, JÖVŐKÉPÜNK

Sokan élnek az általunk képviselt erények szerint és nem értik miért kell ezzel foglalkozni. Az értékeiket fontosnak tartó Férfiak önálló, elszigetelt igyekezete alap, de már nem elég. Aki úgy érzi, hogy üzeneteink, értékeink szerint él vagy igyekszik tenni, pontosan Ő a mi emberünk. Hiszünk abban, hogy az értékeinket becsülő, erős Férfiak közösségeként, az egyéni igyekezeten túl olyan közös példát mutatunk fel, amely egyre több ember számára teszi vonzóvá az építő Férfiasság képviseletét! Ha közösségként teszünk pár dolgot abból, amit Férfiként egyénileg képviselünk, ha sokan vagyunk, az Interneten tömegesen támogatunk gondolatokat, a való életben meg együtt lépünk meg konkrét lépéseket, akkor ezek médiaképes cselekedetek lesznek. Ez biztosítja, hogy a Férfi értékeket, a Férfiasság fontosságát állandóan napirenden tudjuk tartani a közvélemény előtt, és látásmódunkat el tudjuk juttatni azokhoz a tömegekhez is, akikre ráfér... A Férfiak Klubja szellemiségének médiakisugárzása által tudunk ismét presztízst teremteni ezeknek az erényeknek. Ez a presztízs lesz az, ami miatt egyre többen vállalják a Férfi-erények képviseletét a mindennapokban! Ez a társadalmi változás, amiért dolgozunk.

A Férfiak Klubja annak teremt közösségi platformot, hogy Veletek összegyűlve, együtt fejlődve és megnyilatkozva közös Férfi példát és mintát állítsunk. Szeretnénk, hogy a MI KÖZÖS munkánk és példánk által jelenítsük meg az örök eszmét, a Férfiasság ideáját. Tesszük ezt azért, hogy lehetőséget biztosítsunk minden érdeklődőnek a csatlakozásra és arra, hogy az általunk közösségként képviselt értékek sokaságából egyénileg annyit követhessen, amennyit szeretne. Hisszük, hogy ugyanazt kell tenni közösen, amit egyénileg otthon, de együttes példánk ereje sokak által követendővé teszi majd a nehezebb utat.

Együttes kisugárzásunk eredményezi azt a társadalmi változást, amely nyomán nő a felelősségvállalás, a tartás, a döntésképesség, a filozofálást felváltja a cselekvőképesség, amely egy élvezhetőbb és értelmesebb világot teremt a Férfiak teljesítménye által! Ez által előre haladunk, emberibb és értelmesebb életet élünk, olyat, ami a valódi örömöt és sikert nyújt számunkra, és célt és jövőt teremt családjaink számára.

Új egyességért, összefogásért dolgozunk Férfi és Nő között. Olyan életet akarunk, amely értelmet és boldogságot hozhat egyben, együtt. Csökkenteni akarjuk a nemek és párok(!) közötti versengést, energianyelő viaskodást. Csökkenteni akarjuk a feszültségeket, a párkapcsolati és családi stresszt, növelni akarjuk a harmóniát és az együttműködést. Páronként! A magunk és gyermekeink, a barátaink és tágabb környezetünk javára.

A közös példamutatás felelőssége bennünket is kötelez. Munkánk közben állandóan tanulunk, pallérozzuk értékeinket. Jobb férjek, apák, barátok, munkatársak, nemzettársak, emberek leszünk, ha beállunk egy ilyen komoly misszió és zászló alá. Az önfejlődés terepe végtelen, mindannyiunknak szüksége van rá.

Egy kiterjedt mozgalom építésére hívunk Benneteket. Mi az erős Férfiak összefogásával, a férfitársadalom motiválásával, a teremtő férfierények világban való megjelenésével, a férfiasságon keresztül akarjuk értelmesebbé, élvezhetőbbé, élhetőbbé tenni a világot. Találhattunk volna más csatornát is a világ javítására, de jobbat és ehhez illőbbet nem!!!

A Férfiak Klubja nem megválaszolni akarja azt a kérdést, hogy „hová tűntek a férfiak”, hanem okafogyottá akarja azt tenni! Férfias jelenléttel, felelősségvállalással, építő erővel, a tettek gyümölcseire való büszkeséggel. Megalapozott önbizalommal, önbecsüléssel és önértékeléssel. A családi Férfi-minta és a társadalmi Férfi-példa közös tisztán tartásával, egyéni örökítésével.

HOGYAN ÉRÜNK CÉLBA, ESZKÖZEINK.

MIT TEHETSZ TE?

A közösségünk aktív tagjaként reméljük az hajt, hogy egyetértesz a céljainkkal, a hangvételünkkel, az eszmeiségünkkel és szívesen kiállsz ugyanezekért az Interneten vagy a való életben is. Céljainkat, az általunk óhajtott társadalmi változást csak tettekkel valósíthatjuk meg. Az újságcikk, a megosztás és a Facebook Like szükséges ahhoz, hogy minél több emberhez eljuttassuk az általunk képviselt eszmeiséget, de nem elég! Sőt, azt is tudjuk, hogy céljainkat csak akkor valósíthatjuk meg, ha tetteinkkel hosszú időn keresztül mutatunk közös példát.


A Férfi értékeket, a Férfiasság fontosságát állandóan napirenden tartjuk a közvélemény előtt.

 • Facebook bejegyzéseink Megosztásával és Like-olásával segítesz eljuttatni üzeneteinket a külvilág felé, marketing munkát végzel és segítesz a szellemiség terjesztésében.
 • Önkéntesként képviseled a Férfiak Klubja szellemiségét más internetes fórumokon és személyes kapcsolataidban, felhívod rá a figyelmet, sokaknak ajánlod.
 • Részt veszel a weboldalon zajló kommunikációban, szavazásokban, az ott megjelenő, számodra értékes tartalmak propagálásában (Megosztás. Like, link email).
 • ’Férfiérték történetek’, ’Férfias vélemény’ vagy más weboldal-rovatainkhoz beküldött írásaiddal, történeteiddel (info@ferfiakklubja.hu) Te is hozzátehetsz egy-egy téglát a közös értékteremtő építkezéshez.

Folyamatosan csatlakozhatsz újabb és újabb akcióinkhoz:

 • Részt veszel a rendezvényeinken, a képzéseinken, aktuálisan ajánlod, népszerűsíted azokat.
 • „Férfiak Klubja könyvtárat” építünk, könyv-, novella, vers-ajánló gyűjtésbe fogunk hamarosan
 • „Kultikus férfi-tárgyak a felmenők örökségéből” fotó-kiállítást tervezünk a tőletek begyűjtött anyagokból.
 • Propagálod és részt veszel felméréseinken, olyan közös, nagy létszámú válaszadást igénylő kampányainkban, amelyek lehetőséget adnak a közös vélemény kialakítására, a Férfihelyzet átlátására és bemutatására a médiában.

Létrehozzuk a Férfiak Klubja Személyes Társaságait minden helyiségben, nagyobb cégeknél, egyetemeken, népes közösségekben, ahol emberek a tettrekészségen keresztül akarják közös férfipéldánkat erősíteni:

 • Lehetsz azon vezető személyek egyike, akik ezeket a 10-12 fős Társaságokat tagként megszervezik és összetartják, annak érdekében, hogy a közös Férfi-mintát és példát táplálják azáltal, hogy megtalálnak egy, a helyi közösség számára fontos feladatot, kitalálják a megoldást, dolgoznak érte és megvalósítják a közösség javára.
 • Lehetsz egy támogató tagja a helyi Társaságoknak, azzal, hogy a helyi Facebook csoportba bejelentkezve lehetőséget adsz arra, hogy ha szükség van Rád, akkor elérjenek, és együtt tehessetek.

Évente három nagy médiacentrikus kampányeseményt tervezünk megvalósítani annak érdekében, hogy értékeinket kisugározzuk:

 1. Férfi-példakép díj (szervezés alatt),
 2. Férfiak Klubja Piknik – Férfi Vetélkedő (szervezés alatt)
 3. A Férfiak Klubja Személyes Társaságai által elvégzett munka népszerűsítése, példájuk propagálása.
 • Ezen események sok önkéntestől várnak kevés támogatást, ha weboldali regisztrációddal elérhetővé teszed magad, értesítünk, és eldöntheted, mit tudsz hozzátenni a közös munkánkhoz.

Férfi-avató”Férfiak Klubja” fiútáborok rendszerének létrehozását tervezzük azáltal, hogy összerakjuk egy ilyen beavató-tábor évente megújuló tematikáját és szerződött, gyermektáboroztatással foglalkozó partnereink hálózatának odaadjuk megvalósításra.

 • Táboroztató partnerek keresésében, a tematika innovatív összeállításában, a népszerűsítésben, akár a lebonyolításban is szükség lehet a segítségetekre.

Nyári fizikaimunka-hálózat létrehozása fiúknak. „Éles élet” – tapasztalatszerzés.

Kiterjedt közösségi hálózatunk lehetőséget biztosít majd olyan vállalkozások jelentkezésére, ahol lehetőség van arra, hogy nem nagycsoportos (buli), hanem 2-3 fős fiúcsoportokat alkalmazzanak munkára, lehetőséget biztosítva ezáltal arra, hogy együtt dolgozhatnak olyan emberekkel, akiknek az adott munka nem a tapasztalatszerzést célozza, hanem konkrétan abból tartják el magukat, családjaikat.

 • A közösség tagjaként értesíthetsz, ha van a látó- és hatókörödben olyan vállalkozás, aki ilyen munkalehetőséget tud biztosítani. Egy hálózat felépítése a cél.
 • Részt vehetsz az ügy propagálásában, szervezői és kreatív önkéntes munkára szükség lesz a konkrét kivitelezés kapcsán.

Férfi-elvonulások, képzések, tréningek szervezése, partnerek segítségével.

Gondosan válogatott partnerhálózat programjain való részvételre szeretnénk lehetőséget biztosítani, kinek-kinek igénye szerint.

 • A közösség tagjaként értesíthetsz, ha van a látó- és hatókörödben olyan partner, aki színvonalas férfi-képzési programlehetőséget tud biztosítani. Egy hálózat felépítése a cél.
 • Részt vehetsz az ügy propagálásában, szervezői és kreatív önkéntes munkára szükség lesz a konkrét kivitelezés kapcsán.

Eseményszerű közös munka, példamutatás.

Olyan partnerhálózatot tervezünk kialakítani, akinek a berkein belül folyamatosan adódik fizikai terheléssel járó feladat, ahová önkénteseket várnak. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a férfiaknak a közös munkára, olyan családi események által, ahol a család többi tagjai egyéb elfoglaltságot kapnak, de a férfiak önmaguknak, gyermekeiknek és asszonyaiknak is bizonyságot tehetnek arról, hogy munkájuknak fizikai produktuma keletkezik!

(Pl. az olyan cégek, mint a Pilisi Parkerdő Zrt. partnerségében számtalan erdei építőmunka vár elvégzésre...)

 • A közösség tagjaként értesíthetsz, ha van a látó- és hatókörödben olyan vállalkozás, aki ilyen munkalehetőséget tud biztosítani. Egy hálózat felépítése a cél.
 • Részt vehetsz az ügy propagálásában, szervezői, vezetői és kreatív önkéntes munkára szükség lesz a konkrét kivitelezés kapcsán.

Teljesítménytúrák, családi kirándulások.

A Férfiak Klubja eszmeisége értékes embereket vonz.

 • Keressük mindenhol azokat a közösségi tagokat, akik csatlakozva hozzánk, önkéntesen megszerveznek, lebonyolítanak ilyen szabadidős eseményeket. Akik baráti körként Férfiak Klubja égisze alatt öregbítik hírnevünket egy teljesítménytúrán. Vagy akik olyan családi kirándulások megszervezését vállalják, amelyek a Férfiak Klubja ernyője alatt szerveződnek, olyan kirándulások, mint a többi, de az együtt utazó családokat mégiscsak a mi értékrendünk, eszmeiségünk jellemzi, tartja össze így biztosítva értékalapú lehetőséget programokra, a kapcsolatok bővítésére, elmélyítésére.

Viselhető jelképeken keresztüli jelzése az értékrendünkhöz való csatlakozásnak

 • Ha tetszenek a közös jelképeink, népszerűsítheted a Férfiak Klubját úgy is, hogy viseled és ajándékozod a pólóinkat, egyéb érdekes és értékes szimbólumainkat.

ALAPVETÉSEK, ÉRTÉKEK, AMI MENTÉN MŰKÖDÜNK!
 • A Férfiak Klubja a következő célkitűzéseket állította társadalmi mozgalma középpontjába:
  • Állítsuk vissza, őrizzük meg és örökítsük együtt a férfiasság eredeti értékeit!

  • Állítsuk helyre a férfiak önbecsülését! Sokszorozzuk meg teremtő erőnket!

  • Teremtsünk új egyezséget Férfi és Nő között! Új egyezség kell ahhoz, hogy asszonyainkkal egy szép és értelmes életre visszatekintve együtt öregedhessünk meg!
 • A Férfiak Klubja nem férfi jogvédő, nem férfi emancipációs és nem anti-feminista mozgalom. Tudatában vagyunk annak, hogy ezek a mozgalmak világszerte kiemelkedő dinamikával szaporodnak. Mi ezektől elhatárolódunk. Nem harcolunk senki mellett, senki ellen. És nem is védekezünk. Nem romboljuk, nem kritizáljuk a mások által épített ideológiákat, gyakorlatokat. Mi dolgozunk. Azokkal közösen, akik velünk jönnek. Dolgozunk magunkon, önmagunkért, gyermekeinkért, családjainkért, a társadalomért, az életterünkért. Elfordulunk mindentől, ami energiáinkat teljesen fölöslegesen emészti fel: a soha véget nem érő, meddő vitáktól, a párkapcsolatokat-, a családot-, a gyermekeink jövőjét-, a viszonyainkat általánosan és gyökeréig mérgező, férfit és nőt egymás gyilkos versenytársává alacsonyító áltudományos vagy bulvár kommunikációtól. Elfordulunk ezektől a vitáktól, arra tekintünk, amerre a boldogulásunkat sejtjük. Megkeressük a hozzánk legközelebb álló kezét, akivel összefoghatunk, hogy emberi és férfiúi céljainkat elérjük, szolgálatunkat, életfeladatunkat beteljesíthessük! Tesszük a dolgunkat, hogy megöregedve büszkén nézhessünk vissza mindarra, amit itt hagyunk majd magunkból! A Férfiak Klubja Férfi-motivációs mozgalom!
 • Nem kell átalakulni bárkik által mesterségesen definiált „modern” férfivá. Csak azt kell képviselni, ami örökké férfiérték volt és el kell vetni azt, ami mindig is értéktelenül rombolt. Nem nagyapáink korát akarjuk visszahozni. Valljuk, hogy az örök Férfi-értékekre ma is szükség van és azt keressük, hogy MA, a mai körülmények között hogyan tudunk szeretteink és a társadalom hasznára lenni és kiteljesedni Férfiként ! Minden történelmi korban megtaláltuk az utunkat, most is megtaláljuk!
 • A férfiasság egy idea, egy eszme.Viselkedésminták, erkölcsi normák, értékek százaiból áll. Az eszme teljes megtestesítése lehetetlen. A férfiasság eszméjét azért érdemes csiszolgatni, azért hasznos a mélyére nézni, hogy legyen mihez közelíteni. És ezáltal lépésenként egyre jobb emberré válhatunk. Nem a tökéletesség, hanem a tökéletesedés a cél.
 • Férfivá az válik, aki önös érdekei és szükségletei felett álló életfeladatát vállalja, és annak tudatosan és önszántából alárendeli élet-stratégiáját és életvitelét. Azaz Férfivá akkor válunk, ha felvesszük „azt” a konkrét szolgálatot, ami ehhez kell.Azért pallérozzuk tehát az értékeinket, hogy valamit szolgálhassunk velük. Ezzel adunk értelmet életünknek, ezáltal tudunk fejlődni.
 • A nőkért akarunk Férfiak lenni, mert ha csak férfiak élnének, a férfiasság nem lenne sem érték, sem téma. A jövő generációkért, gyermekeink boldogulásáért akarunk Férfiak lenni - ha helyes férfimintát mutatunk lányainknak és fiainknak, akkor ők is esélyesebbek lesznek a boldogságra. Saját magunkért akarunk Férfiak lenni, hogy teljesebb, sikeresebb életet tudjunk élni.
 • A nők a szövetségeseink.Visszajelzik, hogy szükségük van a Férfiakra, a Férfi értékekre. Olyan Férfiakra van szükségük, akire felnézhetnek. Jelenlétük és aktivitásuk motivál bennünket a közös példamutatásra.
 • Közös példánkkal reményt adhatunk, mintát nyújthatunk azon nők és gyermekek javára, akik bármilyen okból nem élvezhetik a férfi értékek közelségét.
 • Mozgalmunkon keresztül, azon férfiak számára is lehetőséget biztosítunk értékeik közösségi örökítésére,akiknek a legkülönbözőbb okokból nem adatik meg, hogy állandó jelenlétükkel mutassanak folyamatos családi mintát a jövő generációk számára.
 • Összefogunk az elváltakkal azok érdekében, akik még együtt vannak. Összefogunk mindenkivel azért, hogy a most házasulandók, vagy bármilyen formában családalapítók mosolya töretlen legyen: ne kezdjék friss házaséletüket azzal a görccsel a gyomrukban, hogy a statisztikák szerinti elenyésző együtt maradási esélyeiket kénytelenek latolgatni a nászéjszakán. Összefogunk azért, hogy minél kevesebb gyermek nőjön fel csonka családban és minél több apa és anya együtt mehessen végig értékeik örökítésének teljes útján!
 • A Férfiak témája elválaszthatatlanul összefügg a Nőkével. Mi – a Férfiak Klubja - nem foglalkozunk a Női oldal változásaival, azzal, hogy a Nőknek mit kellene tennie. Nem rágódunk az ide vezető okokon,nem törődünk az Ádám-Évától eredeztetett, sehová nem vezető, értelmiségieskedő vitákkal. A múltból tanulva előrenézünk, és a magunk portája előtt söpörve arra buzdítjuk ma is a Férfiakat, hogy most is tegyék a dolgukat. Ragadják meg a dolgok nehezebb végét, keressék a feladatot, bizonyítsák hasznukat, teremtsenek és építsenek a mai körülmények között is. Férfiként. Azokat az értékeket képviselve, ami mindig is érték volt, és nem azonosulva azokkal az értéktelenségekkel, amelyek mindig is elvetendők voltak. Hiszünk abban, hogy mindenki csakis a maga területén tud változtatni és bízunk annak a munkának eredményeiben, amit mi Férfiak ilyen módon elkezdünk.
 • Hisszük, hogy természeténél fogva semmilyen általánosítás nem lehet igaz. Minden általánosítás viszont káros, romboló, fölöslegesen irritál egyeseket, és biztosan nem talál célba, ott ahol kellene. Mi ezen elvek mentén kommunikálunk. Férfi és Nő egymásra találásának segítése érdekében tartózkodunk az általánosító, a nemeket egy kalap alatt degradáló, kritizáló véleménynyilvánítástól, és igyekszünk építőleg, útkeresés céljával, kreatív hozzáállással előre vinni a társadalmat.
 • Tudatában vagyunk annak, hogy értékeink, viselkedésmintáink, erkölcsi normáink, egész kultúránk keresztény és európai gyökerei megkérdőjelezhetetlen ténykérdések! Miközben értékeink ápolását és örökítését egyértelműen erre a folytonosságra alapozzuk, nem célunk semmilyen vallási eszmeiséget munkánk középpontjába állítani. Az örök férfi-értékek kibontakoztatásának mai lehetőségeit világi módon keressük!
 • Nem politizálunk. Sem az országos, sem a helyi politikával kapcsolatosan nem teszünk nyilatkozatokat, javaslatokat, észrevételeket, célzásokat. Nem állunk semmilyen politikai erő oldalára, és tartózkodunk minden konkrét politikai párthoz, szereplőhöz, definiált politikai ideológiához való kapcsolódástól vagy bárminemű viszony megvalósulásától. Közösségünk erejét soha nem ajánljuk fel sem nyilvánvaló, sem burkolt politikai kampány céljára. Értékeinket határozottan képviseljük anélkül, hogy annak politikai színezetet adnánk. Tudatában vagyunk annak, hogy az általunk képviselt értékek politikai vezetési ciklusoktól függetlenek, azokon átívelnek, és a családokat, a párkapcsolatokat, az egyéni és közösségi boldogulást, a jövő generációk szolgálatát célozzák. Azzal párhuzamosan, hogy nem foglalunk politikai álláspontot kérjük a helyi és országos politikát, hogy hagyják társadalmi értékteremtő tevékenységünket tőlük függetlenül kibontakoztatni és kivételes esetenként kizárólag magánszemélyként együttműködni, támogatni. A Férfiak Klubja így dolgozik: nem harcolva, nem üzenve, nem összefeszülve vagy összefeküdve a nagypolitikával, hanem attól teljesen függetlenül, a saját és a hozzánk csatlakozók hite szerint dolgozunk az egyéni és közös boldogulásunkért.
 • Nem foglalkozunk a szexuális vonatkozásokkal.Ezer helyen foglalkoznak a férfiak ezen egy oldalával, mi viszont ezen az egy helyen akarunk foglalkozni a másik ezer felmerülő kérdéssel.
 • Alapvetően, első és utolsósorban, egyedül és nagy tömegben emberek vagyunk. De hiszünk abban, hogy az életet Férfi és Nő különbözőségének teremtő feszültsége teszi értelmessé, széppé, érdekessé.
 • Függetlenül attól, hogy a XXI. a nők századának van titulálva, mi Férfiként, a saját értékeinkkel szeretnénk hasznosak lenni, szolgálni a jót, építeni a jövőtúgy, hogy közben jól érezzük magunkat a bőrünkben, egészségesek maradunk.
 • Közösségként, együtt többre megyünk!
 • A való világban való tetteinken túli kisugárzást generálunk, vitáink, média megjelenéseink, felméréseink, médiában való tematizáló erőnk, akcióink, írott és online jelenlétünk által is. Együtt többre megyünk. A Like és a Megosztás egy marketing-eszköz. Örülünk, hogy Veletek közösen képviselhetjük ezeket az értékeket, segítetek eljutni másokhoz. Együtt talán több olyan emberhez is eljuttatjuk, akikre üzeneteink „ráférnek"... Mi bízunk bennük! Tudjuk, hogy sokaknak csak egy szikra kell. Rengeteg jó emberben lobbanhat fel újra a láng. Sokan vágynak a teremtésre, arra, hogy hasznosak legyenek, derűt hozzanak mások életébe. Lángolni akarnak, le akarják rázni magukról a földet és port ami belepte Ő Csak egy "találatra” várnak, hogy átlépjék gátjaikat. Bármelyik üzenetünk lehet az a szikra, amelyik lángra lobbantja Őket. Mi ne számolgassunk. Értékteremtő Közösségként személyes szerveződéseink működtetésével is csak juttassunk el minél több szikrát, minél többekhez. Mindenhol lángra kap majd, ahol van ami... És ez több mint gondolnánk! Jó Veletek együtt szikrázni!
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk