A felelősségkerülésre és önmegvalósításra tervezett férfiélet csapdája

VITAINDÍTÓ GONDOLATOK
A fiúkat a mai világban önmegvalósításra nevelik és ösztönzik.
A fiúknak az anyagiak megszerzését jelölik elsődleges célul.
A fiúk nevelésében elsikkad az, hogy az anyagiak gyűjtése nem cél, hanem eszköz!
A fiúk nevelésében sem szóban, sem modern mintaként nem jelenik meg az anyagiak gyűjtésének a célja!
A modern, fogyasztói minta az anyagiak felhalmozását tartja a célnak, a gazdaság motorjának.
Az anyagiak megszerzésében olyan minták vannak, amelyek már nem követhetők (pl. az államtól lopni).
A fiúk már az óvodában azt tanulják, hogy a felemelkedés útja nem a felelősségvállalás, gerincesség.
Mivel a felülkerekedés a cél, az oda vezető út „mindenáron” kövekkel van kirakva.
Ma nem az boldogul, aki erős tartású, becsületes és felelősségteljes, hanem az „ügyes".
A modern világ véleményformálói szerint a férfi célja a társadalmi státusz és az anyagiak.
A modern világ példaképei is ezt támasztják alá.
Az „ügyes(kedő)” általában minden férfias érték ellentetjét produkálja, azzal ér célt. Vagy mégsem?
A fiúk elé célként állított anyagi és társadalmi pozíció elérése valójában önmegvalósítás.
Az anyagiak és társadalmi pozíció megteremtése puszta önmegvalósítás. Eszköz, de nem cél.
Az igazi cél – pl. a család feltételrendszerének biztosítása, az értelmes alkotás – elvész a nevelés során.
Az igazi cél a felelősségvállalást, kitartást, becsületet igényelné a nevelés középpontjában.
A felelősségvállalás, kitartás, tisztesség, becsület ellentétben áll az „ügyes” karakterével.
Az „ügyes" elérni látszik a célt, mi pedig tudjuk, hogy az csak eszköz.
A valódi férfi biztos kézzel kormányoz az „ügyesek” világában, értékeit nem veszíti el.
Az „ügyesek” világában az értékek megőrzése nehéz.
A gyenge férfiak hajlamosak a könnyebb utat választani.
A férfiak fáradtak, kiégtek – a minták is ezt teszik felmentőleg divattá. Egymást is lazításra biztatják.
A felelősségkerülők számára megértő-felmentő közeget teremtenek a véleményformálók.
A férfiak gyerekkoruk óta nem a felelősségteljes magatartást tanulják, csoda-e, ha kerülik?
Küldés
Hozzászólások (0)
Nincsenek hozzászólások
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk